Понеділок, 23.09.2019

Попівська ЗОШ №1 


ГоловнаРеєстрація Вхід

Меню сайту
  
Категорії розділу

Форма входу

Сайти учителів


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Друзі сайту


Модель школи громадянського становлення

Попівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Карлівської районної ради Полтавської області

Директор: Бабич Віра Дмитрівна

Адреса: 39523 с. Попівка-1, вул. Поповича, 11

Телефон: 8 (246) 9-43-99

Електронна пошта: popivskazosh1@mail.ru                             всю інформацію ви можете закачати на сторінці сайту 

Кількість учителів: 22                                                               "Каталог файлів" архівним файлом, документ MS Word

Кількість учнів: 135       

В основу діяльності закладу покладено концепцію Попівської загальноосвітньої школи -  «Школа громадянського становлення» , згідно якої діяльність школи спрямована на виховання свідомого компетентного і відповідального громадянина, який є соціально та політично  активною особистістю, повноправним членом громадянського суспільства.

Для забезпечення громадянського становлення та соціалізації школярів побудовано чітку структуру громадянського виховання:         

Засобом забезпечення діалогу культур у роботі школи є укладання Угоди з Корпусом Миру у рамках Проекту «Викладання англійської мови  як іноземної» для співробітництва у досягненні загальної мети та поширення  дружби і взаєморозуміння між народами;  шкільні фестивалі народів світу. 

Важливою технологічною складовою соціалізації школярів є участь школи в проектах соціального партнерства із закладами культури, громадськими організаціями села та залучення органів учнівського самоврядування в систему управління школою. Шкільний парламент має достатньо широкі повноваження, його члени представлені в Раді школи. Президент шкільної держави  делегується на засідання педагогічної ради. 

Заклад є учасником програми «Intel@ Навчання для майбутнього щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі». 

У 2005 році школа стала переможцем обласного конкурсу «Кращий сільський заклад». 

У 2006 році лауреат конкурсу «100 кращих шкіл України» у номінації  «Школа громадянського становлення».                

 Головна мета школи: "Підвищення якості знань та вихованості учнів на основі впровадження в навчально- виховний процес нових педтехнологій”.

 В основу діяльності закладу покладено концепцію Попівської загальноосвітньої школи -  «Школа громадянського становлення», згідно якої діяльність школи здійснюється  на основі принципів:

а) вільному виборі батьками та учнями школи, в реальній і гарантованій можливості навчання рідною мовою;

б) поєднанні стабільного  змісту освіти з варіативністю вибору навчальних дисциплін, наявності декількох програм з кожного предмета, двох-трьох підручників з кожної програми та диференційованому й індивідуальному навчанні на всіх ступенях, починаючи з початкової школи, у вільному застосуванні вчителем різних методик навчання і виховання, що не суперечать педагогічним та психологічним закономірностям;

в) повній самостійності учнів, учителів, батьків та громадськості села у вирішенні всіх шкільних питань (педагогічних, матеріальних, фінансових тощо), у створенні широких умов для шкільного самоврядування;

                                                           Основні завдання школи:

 Цільові орієнтації: 

 пізнання дитиною свого "я”, його розвиток   і самовизначення, усвідомлення своєї приналежності до української нації; забезпечення "проби сил” дитини  урізних видах пізнавальної, дослідницької, трудової, художньо-творчої і суспільно-організаторської, спортивно-оздоровчої діяльності; засвоєння системи обов’язкових, поглиблених та профільних предметів; уміння виражати себе в письмовому й усному слові; формування громадянської позиції особистості в суспільстві (засвоєння знань суспільних наук та застосування їх в президентсько-парламентській  шкільній державі); уміння володіти своїм тілом і зберігати здоров’я (фізичне виховання, спортивні секції, валеологія, ОБЖ, спортивні загальношкільні змагання, дні здоров’я); трудова підготовка й забезпечення матеріальних потреб (робота в майстернях, на пришкільних ділянках, сільськогосподарські роботи).

Структура школи:

        1. Дошкільне виховання. Дошкільне виховання здійснюється насамперед у сім’ї, в материнській школі, та на навчально-розвивальних заняттях «Школи майбутнього першокласника»: дошкільна підготовка дітей 5-річного віку згідно авторських програм, розроблених вчителями школи І ступеня.  У дошкільному періоді головна увага приділяється розвитку органів відчуттів, вмінню володіти власним тілом. Умовою такого розвитку вважається діяльність дитини в природному й соціальному середовищі.

Школа має на меті в основу виховання в сім’ї та дитячих садках покласти народну педагогіку, рідне слово, народні традиції..

 2. Початкова школа  (І ступінь) – школа пізнання.

         В початковій школі ( чотирирічній ) відбувається засвоєння загальнокультурних навичок читання, письма, рахунку в індивідуальному для кожної дитині темпі шляхом створення диференційованих груп та самостійної роботи учнів. При цьому особлива увага приділяється засобам самовираження свого досвіду, почуттів, інтересів. Створюються умови для розвитку процесів розуміння і рефлексації, вміння будувати суспільну діяльність, відбувається процес пізнання власного "я”.

      Російську мову, як дуже близьку й зрозумілу, починаємо вивчати з 3 класу, а з 2 класу розпочинається вивчення  іноземної мови (англійської).  Вводяться інтегровані предмети, спрямовані на гармонійний розвиток особистості.

З метою здійснення допрофільної підготовки учнів, розвитку їх логічного мислення та дотримання наступності між початковою, середньою та старшою школою за рахунок варіативної складової навчального плану введено курси за вибором: „Цікава математика”(1 клас), „Основи логіки” (2-4 класи), „Економіка” (3-4 класи).

 3. Основна школа (ІІ ступінь) – школа розвитку.

     Навчання у ній, як школі ІІ ступеня, є обов’язковим для всіх учнів. Тут створено умови для вдосконалення вмінь будувати суспільну діяльність, забезпечено процес пізнання власного "я”.  Кожному надається можливість займатися справою до вподоби стільки, скільки йому потрібно "шукати себе” в будь-якому виді діяльності (художня обробка деревини, металу; шиття та конструювання одягу, кулінарія, художня вишивка, в’язання, художні ремесла, м’яка іграшка, програмування й комп’ютерна грамотність, народний розпис, співи й гра, хореографія). Через певний час за бажанням вид діяльності можна змінити. Таким чином, протягом кількох років підліток може спробувати себе в різних видах праці.  

          З урахуванням цього:

    4.  Старша школа (ІІІ ступінь) – профільна школа, школа самовираження      та самовдосконалення.

         Учні старшої школи, пізнавши себе в молодшій школі та розвинувши свої нахили в середній, визначають, крім базисного шкільного компоненту, предмети для профільного вивчення, врахувавши рекомендації шкільного психолога, пов’язуючи їх з своєю майбутньою професією.       Протягом цих двох років школа забезпечує за бажанням учнів підготовку до навчання у вузах.

 Профільне навчання  в 10 – 11 класах здійснюється за вибором учнів за двома напрямами: природничо-математичним та суспільно-гуманітарним.

Для учнів математичного профілю додано години на вивчення

Для учнів історико-філологічного

 Для покращення комп’ютерної грамотності учнів у 10 – 11 класах вивчається курс " Основи комп’ютерних технологій”.     

Поглиблене    та    профільне    вивчення    предметів    здійснюється    за спецпрограмами   та   спецпідручниками   або   за   модульним  принципом: програма   загальноосвітньої   школи   доповнюється   набором   модулів,   які поглиблюють відповідні теми.

 Попівська школа - це здібні, творчі педагоги, які постійно працюють над упровадженням новітніх педагогічних технологій. Колектив школи сьогодні - це 156 учнів і 29 учителів. Із них 4 учителя-методиста, 6 старших учителів, 15 педагогів з вищою кваліфікаційною категорією, 7 нагороджено значком "Відмінник народної освіти". Колектив школи давно відомий хорошими справами серед освітян області.  

Школа є опорною  по творчому використанню педагогічної спадщини А.С. Макаренка, до якої звернулися ще у квітні 1980 року, коли постало питання ефективної організації суспільно корисної і продуктивної праці. Це у свою чергу викликало потребу створення різновікових загонів, органів учнівського самоврядування.  

Спільна праця учнів і вчителів на полі стала поштовхом до вивчення і впровадження іншої педтехнології А.С.Макаренка - створення єдиного педагогічного колективу, де кожен його член, як учень так і вчитель, на перше місце ставить успіх школи, на друге - успіх свого класу, а потім власний успіх.  

Стрімкий випереджаючий ріст покоління ідей над поколінням людей змусив звернутися до найефективнішої технології А.С. Макаренка – формування успішної, конкурентноспроможної, життєвокомпетентної особистості, здатної до взаємодії з середовищем.

У школі 8 років діє президентсько-парламентська шкільна держава. Управління здійснюється органами влади, які обираються колективом школи.

Президентсько-парламентська держава представлена трьома гілками влади:  

   Є свій шкільний Президент, функціонує Кабінет Міністрів і шкільна Верховна Рада з депутатським корпусом. Створено Конституцію шкільної держави, герб, прапор, гімн.

 Організація учнівського самоврядування сприяє формуванню правової компетентності, соціальної активності та громадянської відповідальності; толерантності;  політичної культури, кращій обізнаності учнів із роботою органів державної влади.     

 Найбільш значимою фігурою шкільної держави є її президент.      

    Вибори президента – надзвичайно важлива подія в житті школи. Спочатку відбувається висунення кандидатур, збір підписів на підтримку кандидатів, зустріч кандидатів  з виборцями, ознайомлення з їх предвиборною програмою, а потім назначається день виборів. Створюється виборча комісія, складаються списки виборців, відбувається таємне голосування. На виборах присутні спостерігачі, що підтверджують законність виборів, все відбувається як у дорослому житті. Члени виборчої комісії здійснюють підрахунок бюлетнів, голосів , складають акт результатів виборів.

Верховною радою у школі розроблені і затверджені положення про президента і про вибори президента, тому всі процеси здійснюються в рамках законів Конституції шкільної держави.

        Президент вибирається строком на два роки, можливе переобрання його на другий термін.

Перед вступом на посаду президент складає присягу : Присягаю на вірність рідній школі. Зобов»язуюсь усіма своїми діями дбати про зростання авторитету і престижу школи, законів школи та виконувати свої обов»язки в інтересах всього колективу.

         До складу шкільної Верховної ради входить голова і 12 депутатів. Першочергове завдання, вирішене Шкільною Верховною радою, - прийняття Конституції – основного закону школи, за яким здійснюється весь навчально – виховний процес у школі.

       Наступний важливий закон школи – закон про встановлення шкільної премії, спрямований на підвищення престижу знань.

         Важливими були і прийняті Верховною радою закони про шкідливість і заборону тютюнопаління учнями школи ;  про обов»язкову шкільну форму ; про проведення дискотек та вечорів відпочинку ; про організацію новорічних та різдвяних свят ; про організацію зимових канікул ;  про умови конкурсу «Учень тижня» ; про проведення свята Честі школи ; про проведення Дня здоров»я .

         Досить численним і дієвим є  Кабінет міністрів, очолюваний прем»єр – міністром . До його складу входить 10 міністерств і комісій : міністерство освіти, міністерство фінансів, культури, фізкультури і спорту, охорони здоров»я, міністерство у справах сім»ї та молоді, міністерство внутрішніх та зовнішніх справ.

Права школярів захищає шкільний суд, до якого входять прокурор, суддя, адвокат, присяжні засідателі від кожного класу.   За поданням класів шкільний суд розгладає справи учнів, які пропускають заняття без поважних причин, порушують дисципліну, погано навчаються. Органи шкільного правосуддя приймають певні рішення, спрямовані на виправлення негативних проступків.

        Щопонеділка на загальношкільній лінійці в рубриці « Вісті з шкільного меридіану» органи учнівського самоврядування підводять підсумки роботи за тиждень, оголошують результати конкурсів, спортивних змагань, рейдів. Чергові командири звітують за справи класу.  

      Таким чином формуємо в учнів активну життєву позицію, керуючись принципом « Як можна більше вимог до дитини, як можна більше поваги до неї» .

Повсякденна робота органів учнівського самоврядування, передвиборні заходи, вибори -  все, як у справжньому житті. Прес-конференції, круглі столи, засідання Верховної Ради - це ділова гра, але діти вчаться думати над вирішенням своїх шкільних проблем. У подальшому всі знання, уміння, здобуті в школі, вони зможуть застосувати у складному дорослому житті.

Провідним етапом у патріотичному становленні юних громадян України є виховання пошани до Конституції – Основного Закону України, шанобливого ставлення до державних символів. З цією метою в школі оформлено куточок державної символіки, інформаційні підбірки про історію виникнення, державне значення й використання Державного Прапора України, Державного Гербу та Гімну України. З учнями проводяться бесіди, вікторини, КТС з тем: "Конституція України – Основний Закон нашої держави”, "Державні символи України”, "Громадяни України – права та обов’язки”,    гра  «Дебати» між командами учнів 10 – 11 класів «Право і мораль» (учитель  Ковалевська І.І.),  КТС  для  учнів  5 – 11  класів «Вивчаємо  Конституцію  України»  , (учитель Ляшенко Г.І.), брейн – ринг для членів СПОУ «Символи моєї держави» (Зубань Л.М.), виховні години «Ти – громадянин України» та інші.

Важливою складовою змісту громадянського виховання є розвиток політичної культури. Допомагає формувати політичну й правову культуру школярів участь в інтелектуальних іграх "Дебати” з тем: "Україна може стати членом Європейського Союзу у найближчі  п’ять років”, "Україна не може мати ніяких перспектив на відносини з НАТО”, "Перемога над фашизмом в ІІ світовій війні була здобута виключно завдяки зусиллям Радянського Союзу”.

Під час вивчення деяких тем, наприклад «Місцеві органи самоврядування», заняття – презентації проводяться  на базі сільської Ради,   де  учні захищають свої  соціальні  проекти щодо покращення благоустрою села та підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.

Важливим засобом громадянського становлення школярів є діяльність волонтерського загону  за різними напрямками: допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни; вчителям – пенсіонерам; допомога одиноким людям, людям похилого віку, вдовам; постійний догляд солдатських могил. Він вийшов переможцем серед волонтерських загонів району.(Керівник Зубань Л.М.)

У школі діє центр екологічної освіти. Успішно працює гурток «Турбота», загони «Зеленого патруля», шкільна агітбригада «Дивосвіт»  - постійний  призер районних конкурсів екологічних агітбригад. Юннати -  активні учасники  проектів: «До чистих джерел», «Краса і біль України», «Моя земля – земля моїх батьків», «Обережно, мурашник»; прес-конференції "Екологічні проблеми України”, усних журналів "Сторінками Червоної Книги”, конкурсу малюнків "Край, в якому я живу”, екологічних плакатів "Бережімо планету”. Введено вивчення курсу за вибором «Основи екології»;

        Юні природоохоронці потурбувались про стан річки Орчик: очистили берег на відстані 1км. Насаджували дерева вздовж берегів ставків села Попівки. Все  подвір`я  школи  потопає  в  зелені.  За 2004 – 2005 навчальний рік учні посадили 40    саджанців декоративних рослин, 85 фруктових дерев, 10 кущів калини, заклали 5 клумб у дворі школи і 2 біля пам’ятника загиблим воїнам у роки Великої Вітчизняної війни. Все посаджене дбайливо доглядають.       

Важливою складовою змісту громадянського виховання є розвиток мотивації до праці, усвідомлення життєвої потреби трудової активності, ініціативи. Школа орендує 75 гектарів землі, на яких вирощуються сільськогосподарські культури. Прибуткові кошти в розмірі    15-20 тисяч  гривень щорічно використовуються для покращення умов організації навчально-виховного процесу, технічного та методичного забезпечення школи. Влітку члени учнівської виробничої бригади постійно допомагають місцевому сільськогосподарському товариству в проведенні польових робіт.  

  Значне місце в змісті громадянського виховання посідає формування культури поведінки особистості. З цією метою в школі проводяться заняття з етичного виховання для учнів молодших класів, шкільною верховною радою розроблено і затверджено єдині вимоги до учнів.

          Військово – патріотичне виховання реалізується в ході проведення  навчальних занять та позакласних заходів: «Вахти пам`яті» до Дня Перемоги, конкурсів строю і стройової пісні, уроків мужності, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, урочистих лінійок, літературно-музичних вечорів: "Вони захистили мир”, "Подвигу жити вічно”, "Вшанування солдатських вдів”, тимурівської   та пошукової   роботи. Загін «Пошук» (керівник Антонюк О.Г.) нагороджений дипломом Будинку дитячої та юнацької творчості за перемогу в районному конкурсі звітів  історико – краєзнавчої акції учнівської молоді «Збережемо пам’ять про подвиг».

 Мета напрямку «Формування здорового способу життя» - забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров`я, формування фізичних здібностей особистості.  Так, психолог проводить заняття з учнями старших класів з антиалкогольної пропаганди та профілактики тютюнопаління згідно програми  «Рівний – рівному».    Для старшокласників діє лекторій «За здоровий спосіб життя»  та проводяться зустрічі  з лікарями.     

Пошук

Календар
«  Вересень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архів записів

"Педагогічна преса"


Посилання

Copyright MyCorp © 2019 Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz